SZPIL(A) – kim jesteśmy?

Jesteśmy feministycznym kolektywem antyrepresyjnym, czyli zajmujemy się organizacją pomocy dla osób, które stykają się z przemocą oraz prześladowaniami ze strony władz oraz policji z uwagi na swoją aktywność społeczną, szczególnie podczas bieżących protestów. Działamy głównie w Warszawie i okolicach, ale zdarza nam się pomagać osobom z całej P*lski.

Szpila ma korzenie lewicowe i anarchistyczne. Bliskie są nam wartości wolności i równości, walki przeciwko faszyzmowi, dyskryminacji i kapitalizmowi. Swoje działania kierujemy w stronę osób, które podzielają te wartości.

W sierpniu 2020 udostępniłyśmy numer telefonu antyrepresyjnego [722 196 139] pod który mogą dzwonić lub pisać osoby doświadczające represji, m.in. zatrzymane przez policję, wzywane na komisariaty lub wobec których skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu. Szpila pomaga w znalezieniu pomocy prawnej i w nagłośnieniu sytuacji, prowadzi statystyki represji policyjnych (spraw, którmi się opiekuje) i regularnie informuje publicznie o ich skali. Utrzymujemy kontakt z oddolnie zorganizowaną grupą prawników i prawniczek, a także psychologów i psycholożek, które oferują swoje wsparcie osobom doświadczającym represji. Stale współpracujemy też z warszawską lotną grupą antyrepresyjną, czyli osobami, które pojawiają się na wielu demonstracjach i innych wydarzeniach w celu informowania uczestniczek o ich prawach, rozdając numer antyrepresyjny, wspierając osoby w trudnej sytuacji kontaktu z policją. Dla wszystkich trzech wymienionych powyżej grup – wielkie dzięki za Wasze działania, obecność i możliwośc współdziałania.

Naszym hasłem jest: nigdy nie będziesz szła sama i traktujemy je bardzo poważnie.

Podstawą naszego działania jest współpraca z organizator.k.ami wydarzeń, ale wspieramy też osoby represjonowane poza sytuacją demonstracji.

 

Bieżące informacje o naszych działaniach znajdziesz na:

FB: @kolektywszpila
Twitter: @szpil_a

 

Szpila w mediach:

OKO.Press: Obawiasz się zatrzymania? Pod numerem 722 196 139 możesz liczyć na pomoc prawną dla protestujących

Duży Format: Nigdy nie zostaniecie same, czyli kolektyw Szpila na strajku kobiet.